En konst i hjärntvättande – medias årskrönikor

Året är slut och media försöker återkoppla och sammanfatta året som gått. Själv sitter jag och ser på SVT och Rapports årskrönika. Det är årets farligaste program ur ett medborgarperspektiv… Årskrönikor kommer alltid i slutet av året och manifesterar etablissemangets syn på händelser och nyhetsrapportering. Om du okritiskt sätter dig och ser på detta blir […]

The Media Enigma in LENR/Cold Fusion

October 2014: A team of recognized scientists publish a report that seem to defy the laws of physics. They conclude, after a 32 day long test, that the so called ”energy catalyzer” from Andrea Rossi produces more energy out than put in. The report is validated by some and others call it a fraud. But […]

100% svensk, 100% världsmedborgare

Soran Ismail har ju hamnat i fokus ett flertal gånger när det gäller debatten om SD. Han har tydligt tagit avstånd från SD’s politik och hävdar bestämt, irriterande för många, att han är 100% svensk och samtidigt 100% kurd. Jag älskar den formuleringen och ”lånar” den. Så om vi ska följa sverigedemokraternas assimileringspolitik skall vi […]