Extremism

Ingen föds som extremist. Diskussionen kring arv eller miljö är fullständigt onödig. Du tvingas in i extremism. Det är inte ett val. Du är människa och fostras av människor. Därigenom skapas ditt sociala jag av de du lever med och i kring. Om du föds in i en religion, vilken som helst, är du inte […]

Get your head straight, tear that cultural veil that is clouding your vision

It is just too much to handle… The Islamic State has declared an islamic caliphate. Anything or anyone that differ from Islam will be destroyed. We are watching the christian crusades again in our time. Same thing but different prophet and different old moldy book to back it up. This is what religion is all […]