Media och den skit det sprider…

Så kallade ”Nyheter” är något du drabbas av varje dag, vare sig du vill eller inte. Om inte har du lyckats stänga alla kända mediekanaler inklusive internet. Vi tror oss veta att ”Nyheter” förmedlas av journalister. Så vad är då en journalist? Oj! Det finns många typer av journalister. Sådana som arbetar med reportage, sådana […]