Bäbis

Ni som har barn vet hur det är när de är små. Allt planeras efter dygnsrytm och matschema. Fredagar vill man ju sitta i soffan och titta på något underhållningsprogram, men har man riktigt små blir det lite speciellt. Ofta sitter man bara och tittar på liten och det där TV-programmet man aldrig missade annars […]

Att häda

Kravaller i Pakistan sedan någon påstått att någon hädat profeten Muhammed. Hus sätts i brand, och mer än 100 kristna människor förlorar sina hem. För att någon påstått att någon kristen hädat. Vad är häda? Om jag inte tror på profeten Muhammed, eller på den religion profeten Muhammed står för, hur kan jag då häda?  […]