Pandemi, Vaccin och narkolepsi

Debatten om vaccinationer och narkolepsi är på intet sätt tillräcklig i förhållande till konsekvenser för drabbade och tveksamhet inför kommande vaccinationer. Samtidigt är självklart debatten inte helt enkel med tanke på att svininfluensan var förhållandevis mild. Vad hade hänt om de värsta farhågorna besannats? Hur skall vi någonsin kunna lita på sjukvård, regering och politiker […]

Ideologiskiten dränker oss…

Det finns självklarheter, oklarheter och ideologiskt framkallade (o)nödvändigheter. Kära politiker, Det fanns en tid då ideologier drev vårt samhälle framåt. En tid där kyrkan stipulerade vårt sätt att leva och vårt sätt att forma vardagen. En kyrka som historiskt sett formats genom ett politiskt utspel och retoriska fullträffar… Det kallades ”konciliet i Nicaea.” Inget religiöst, […]

Normer, kärlek och vardagen

Det är lätt att känna desperation och maktlöshet när största delen av den information som pumpas in i oss dagligen är skit och djävulskap. Media är hänsynslösa när det gäller att sprida elände, skräck och död. Det är dock inte helt och hållet medias fel… Vi har blivit ”junkies”, beroende av dåliga nyheter. Vi kompenserar […]

Samvetet

Samvetet… Vårt samvete utnyttjas onödigt hårt ibland. Varför? Vårt så kallade ”samvete” formas i vår uppväxt. Vi tror blint på vad vi lär oss från våra föräldrar och lärare i skolan. Jomen det är väl ok? Förutsatt att alla börjar från samma startpunkt… Det gör vi inte. Vissa är religiösa. Vissa börjar från en politisk […]

MAXA fan!

Idag skall allting toppas, maxas, ultimatiseras och pimpas. Ordet ”extreme” har blivit normalläge. Våra barn växer upp med dessa termer, termer som är skapade av en annan generation där informationsflödets hastighet gått från 10km/h till 240km/h på några decennier. Media vill skapa en bild av ett läge där inget normalt längre duger. Du ska inte […]